11 - 14 SRPANJ
na wzgórzu w Saluzzo (CN)
 

cal11
 

ČETVRTAK

15.30 Prihvat
17.00 Euharistijsko slavlje

cal12
 

PETAK
09.00 Prihvat, molitva Svete krunice
10.00 Kateheze
Euharistijsko klanjanje
12.30 Ručak
15.00 Krunica Božanskog Milosrđa i svjedočanstva
17.30 Euharistijsko slavlje
19.30 Večera
21.00 "MI SMO SVJEDOCI"

cal13
 

SUBOTA
09.00 Prihvat, molitva Svete krunice
10.00  

Katehese                                            

Euharistijsko klanjanje

12.30 Ručak
15.00 Krunica Božanskog Milosrđa i svjedočanstva
17.30   Euharistijsko slavlje
19.30
Večera
21.00 Biblijski mjuzikl "IDI ZA MNOM"

cal14
 

NEDJELJA
09.00 Prihvat, molitva Svete krunice
09.30
Euharistijsko klanjanje
11.30 Euharistijsko slavlje
13.00 Ručak
15.00   Krunica Božanskog Milosrđa
Zahvala i završni pozdrav

 

Stranica u neprestanom ažuriranju...