Tema

 

 "MI SMO SVJEDOCI ..." (Dj 3,15)

Dah Duha Svetoga u Cenacolu na dan Pedesetnice označava početak apostolskog navještanja i njihovo živo svjedočanstvo o Uskrslom Isusu.

U Djelima apostolskim se više puta ponavlja, kao refren, "... Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci ".

Naš uskrsli život je živo svjedočanstvo Njegovog uskrsnuća: gdje je bila bol i smrt, Bog je udahnuo svjetlo i život.

Mi smo svjedoci...

da je Isus uskrsnuo i da smo uskrsnuti u Njemu;

da je Krist živ i želi nas žive;

da Istina Božje Riječi oslobađa naša srca;

da je Svjetlo nadvladalo tamu;

da je život prekrasan dar od Boga;

da je prava radost u prijateljstvu s Gospodinom;

da je Križ znak istinske ljubavi;

da je Božje milosrđe veće od svakoga grijeha;

da je Božja ljubav pobijedila zlo i smrt...

Djevica Marija, Majka koja je u Cenacolu okupila bezvjerne apostole i molila s njima iščekajući Duha Svetoga, čeka vas na brdu iznad Saluzza, u našem Cenacolu, da moli s vama i za vas!

Duh Sveti će sići... i bit ćemo svjedoci!

Čekamo vas s radošću!