WAT IS HET FEEST VAN HET LEVEN?
 
 
 
 
 
Het is een grote internationale bijeenkomst van geloof, lofzang en dankbaarheid, aan de God van het Leven, in herinnering aan het ontstaan van de Gemeenschap Cenacolo. Op 16 juli 1983, feest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel, besteeg Moeder Elvira de heuvel van Saluzzo met de sleutels van het huis dat het Moederhuis zou worden: die dag werd de Gemeenschap Cenacolo geboren! In juli 1993, ter gelegenheid van de tiende verjaardag, werd het “Feest van het Leven” voor het eerst georganiseerd. Het werd door de jaren heen een “samenkomst” voor duizenden jonge mensen, families en vrienden van de Gemeenschap, komend uit verschillende landen van de wereld. Elk jaar bestijgen zij de heuvel van Saluzzo om SAMEN vier dagen van gebed, catechese en getuigenissen te beleven in de vreugde van de Verrezen Heer die doorgaat met “het zicht terug te geven aan de blinden, gevangenen te bevrijden en diegenen die gevallen zijn, rechtop te helpen”..

 

 “Het Feest van het Leven is de verrezen en levende Jezus vieren die midden onder ons is. Het is zijn Verrijzenis die we tot leven zien komen in de ogen, in de glimlach, in de stralende gezichten van jongeren en families die ooit een tijd van dood en duisternis gekend hebben, en vandaag leven dankzij de kracht van Gods Barmhartigheid die duizend maal groter en krachtiger is dan onze zonde. Tijdens deze dagen willen we vol vreugde voor iedereen getuigen dat Gods vergeving ons leven heeft opgebouwd door het in de hoop te laten herboren worden. Kom, jij ook ... om de God van het Leven te vieren! We kijken vol vreugde uit naar je komst!

Moeder Elvira