Wat zullen we doen
 
 
 

We zullen samen de vreugde van het geloof beleven, met liederen, met de musical en met dansen die gemaakt zijn door de jongeren van de Gemeenschap;
We zullen luisteren naar het zaad van het Woord en het verwelkomen door middel van de catecheses (onderrichten) van onze gastsprekers;
Wij zullen ons verheugen bij het zien van de wonderen van Gods Barmhartigheid in onze levens, luisterend naar de getuigenissen van de jongeren en hun families;
We zullen doorheen diepe momenten van gebed de levende aanwezigheid van Jezus aanbidden in het Heilige Sacrament.
We zullen het Brood des Levens nuttigen in de Eucharistieviering, het hoogtepunt van elke dag;
We zullen de vreugde van “een grote familie te zijn” ontdekken, deel van de levende Kerk, op weg naar de ware vrijheid;
We zullen de schoonheid zien van het geloof dat nieuw leven geeft aan de hoop, dat ons in oprechte verbinding brengt met onze broeders waardoor vriendschappen ontstaan die ons ondersteunen op onze weg … alsook vele andere verrassingen van de Heilige Geest!

 

Bijbelse Musical…
Op vrijdag- en zaterdagavond presenteren we jullie een nieuwe Bijbelse Musical, ontstaan uit het hart en vanuit het gebed, door te luisteren naar het Woord van God en door de inzet van de jongens en meisjes van de Gemeenschap. In het verleden zijn al verschillende musicals gebracht, waaronder “Van het duisternis naar het Licht”, “De Mysteries van het Licht“, “Wees niet bang“, “Ik Geloof“.

Dit jaar is er tijdens het Feest van het Leven de première van de Musical “SEGUIMI… noi siamo testimoni” - “VOLG MIJ… wij zijn getuigen”. Daarin worden aan de hand van het leven van de apostel Paulus enkele bijzondere momenten opgefrist uit onze heilsgeschiedenis, in scène gebracht met mooie en ontroerende choreografieën, eigenhandig bedacht door de jongeren van de Gemeenschap.

Nieuwigheden dit jaar…

- Het koor staat al klaar om je te verrassen met het nieuwe Themalied van het Feest en met verschillende nieuwe en vreugdevolle liederen;
- In de kapel van de Aanbidding wordt met een nieuw schilderij de focus gelegd op het thema van Jezus die Petrus roept: “SEGUIMI” - VOLG MIJ”.
- In de “Tuin van Maria” zal een fototentoonstelling te zien zijn met als titel: “WAT EEN PRACHTIG VERHAAL! - 35 jaar Gemeenschap Cenacolo… om de Heer te loven en te prijzen voor alles wat ontstaan is in de 35-jarige geschiedenis van de Gemeenschap Cenacolo: vanaf de eerste" ja "van Moeder Elvira tot op vandaag ...
-
Elk jaar zijn er op het Feest van het Leven enkele relieken van Heiligen aanwezig om hemel en aarde te verenigen in een enkel gebed van lofprijzing en voorspraak bij de God van het Leven. Dit jaar zullen de relikwieën bij ons zijn van de heilige Theresia van het kind Jezus, de Heilige van de Carmel van Lisieux, zeer geliefd bij iedereen en vooral bij onze jonge mensen, en van haar ouders, de Heiligen Louis en Zélie Martin, het eerste echtpaar dat in de geschiedenis van de Kerk heilig verklaard werd. De relieken komen uit het Heiligdom van Lisieux en zullen worden tentoongesteld in de Kapel van de Aanbidding waar ze ononderbroken kunnen vereerd worden door de gelovigen, en tijdens de plechtige Misvieringen zullen ze overgebracht worden naar de “grote tent" waar de vieringen plaatsvinden, naast het altaar. We danken deze “Heiligen" voor hun komst, en we roepen nu al hun voorspraak in voor alle deelnemers aan het Feest van het Leven 2018.

.. en vele andere verrassingen. We verwachten jullie heel talrijk!