Wat zullen we doen
 
 
We zullen samen de vreugde van het geloof beleven, met liederen, met de musical en met dansen die gemaakt zijn door de jongeren van de Gemeenschap.
We zullen luisteren naar het zaad van het Woord en het verwelkomen door middel van de catecheses (onderrichten) van onze gastsprekers.
Wij zullen ons verheugen bij het zien van de wonderen van Gods Barmhartigheid in onze levens, luisterend naar de getuigenissen van de jongeren en hun families.
We zullen doorheen diepe momenten van gebed de levende aanwezigheid van Jezus aanbidden in het Heilige Sacrament.
We zullen het Brood des Levens nuttigen in de Eucharistieviering, het hoogtepunt van elke dag.
We zullen de vreugde van “een grote familie te zijn” ontdekken, deel van de levende Kerk, op weg naar de ware vrijheid.
We zullen de schoonheid zien van het geloof dat nieuw leven geeft aan de hoop, dat ons in oprechte verbinding brengt met onze broeders waardoor vriendschappen ontstaan die ons ondersteunen op onze weg … alsook vele andere verrassingen van de Heilige Geest!

Avonden en Musical...

Op vrijdagavond wordt een wake aangeboden met als thema "Wij zijn Getuigen"; de zaterdagavond wordt de musical "VOLG MIJ ... we zijn getuigen" gebracht die enkele bijzondere momenten uit de heilsgeschiedenis zal doorlopen aan de hand van het feest van Pinksteren en het leven van de apostel Petrus; alles geënsceneerd met prachtige en ontroerende choreografieën, bedacht door de jongeren van de Gemeenschap.

Nieuw dit jaar...

- Het Koor staat klaar om jullie te verrassen met het nieuwe Themalied van het Feest en andere nieuwe en vreugdevolle liederen;
- De Kapel van Aanbidding krijgt een nieuwe achtergrond met als thema “De Nederdaling van de Heilige Geest in het Cenakel”, een nieuw altaar en een nieuwe monstrans, alles gemaakt door de jongens en meisjes van de Gemeenschap;
- Er zal een fototentoonstelling te zien zijn in de "Tuin van Maria" om de Heer te loven en te prijzen, terwijl de geschiedenis van de Gemeenschap Cenacolo doorlopen wordt: van de eerste "ja" van Moeder Elvira tot vandaag.
- Elk jaar zijn er op het Feest van het Leven relieken van Heiligen aanwezig om Hemel en aarde te verenigen in een enkel gebed van lofprijzing en voorspraak bij de God van het Leven. Dit jaar zullen de relieken van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta, door iedereen geliefd, bij ons zijn. De relikwieën zullen worden tentoongesteld in de Kapel voor gedurige Aanbidding om vereerd te worden door de gelovigen, en tijdens de Plechtige Eucharistievieringen zal zij dichtbij het altaar geplaatst worden in de grote tent waar de vieringen plaatsvinden. Om de getuigenis van haar geloof bekend te maken, stellen wij jullie ook de tentoonstelling "Moeder Teresa: leven, spiritualiteit en boodschap" voor. We danken "Moeder Teresa" omdat zij naar ons toekomt, en we roepen vanaf dit moment haar voorspraak af over alle deelnemers aan het Feest van het Leven 2019.