Gasten en Getuigen
 • pino30Pater Pino Isoardi


  Eerste opvolger van Pater Andrea Gasparino, aan het hoofd van de "Contemplatieve Missionaire Beweging van pater de Foucauld”, de kerkelijke organisatie die in Cuneo ontstond in 1951. Vandaag is haar missionaire activiteit in veel landen verspreid, waaronder de armste landen ter wereld. Sinds decennia verricht de Gemeenschap de dienst van de "Gebedsschool voor jongeren", waar hele generaties - waaronder veel van onze jongens en meisjes - geleerd hebben om te bidden, om de schoonheid van het geloof te beleven.


  Een diepe vriendschap verbond van bij het begin Moeder Elvira en Vader Gasparino: een sterke en verrijkende vriendschap die nog steeds bestaat tussen de twee Gemeenschappen.


   
 • peyron 30Pater Francesco Peyron

  Missionaris van de Consolata, leidt samen met andere Pater-missionarissen het spirituele centrum van Certosa di Pesio (CN), locatie waar talrijke initiatieven in dienst van het geloof plaatsvinden: de maandelijkse dagen van de "Gebedsschool" voor jonge mensen waar altijd veel jongens en meisjes van onze gemeenschap aan deelnemen; bijeenkomsten voor gezinnen; retraites voor gewijden ... Pater Francesco is al vele jaren bevriend met onze gemeenschap en werkt heel actief mee in het geven van geestelijke begeleiding in sommige van onze Fraterniteiten.

 • bodo Mgr. Cristiano Bodo


  Mgr. Cristiano Bodo, bisschop van Saluzzo, is op 30 juli 1968 geboren in Vercelli, het aartsbisdom waar hij in 1993 priester werd gewijd. Hij behaalde zijn baccalaureaat in 1993 en daarna een licentiaat in de theologie aan de Theologische Faculteit van Noord-Italië in Padua; in 2014 ontving hij zijn doctoraat in de theologie. Hij was pastoor in verschillende parochies van Vercelli en op diocesaan niveau was hij bisschoppelijk vicaris voor de jeugd sinds 2005 en voor de pastoraal vanaf 2015; hij was ook vicaris-generaal van het aartsbisdom van 2007 tot 2015. Op 31 juli 2007 werd hij benoemd tot Ereprelaat van Zijne Heiligheid. Hij is afgevaardigde van de bisschoppenconferentie van Piemonte voor roepingen, seminarie en diaconaat. Op 17 december 2016 werd hij benoemd tot bisschop van Saluzzo door paus Franciscus; hij ontving de bisschopswijding in de Kathedraal van Vercelli op 25 maart 2017. Hij nam canoniek bezit van het bisdom op 2 april 2017 jongstleden in de Kathedraal van Saluzzo. • foto gp 3Gianpietro Ghidini
  Gianpietro is de vader van Emanuele, een 16-jarige jongen, met alle twijfels en zwakheden eigen aan die leeftijd, die op de avond van 24 november 2013, tijdens een uitje met zijn vrienden, een zuur inneemt, denkend dat er hem niets zal gebeuren, omdat "iedereen het doet". Maar zo is het niet en Emanuele, gedreven door de diepe angst die hij voelt en door paranoia, vanwege het effect van wat hij ingenomen heeft, springt in de rivier de Chiese, in Brescia, en verliest er zijn leven. Vanaf die dag leeft Gianpietro in diepe wanhoop totdat hij op een nacht droomt dat hij zijn zoon Emanuele uit het water trekt en vanaf die dag doet hij er alles aan om de levens van andere jongeren te redden. Hij richt de stichting Ema.Pesciolinorosso op en schrijft het boek "Lasciami volare" – “Laat me vliegen”, speciaal voor ouders die moeilijkheden hebben met hun kinderen. Hij houdt sensibiliseringsbijeenkomsten op scholen over drugs en verslavingen, over de relatie tussen ouders en kinderen, over de werkelijke waarden van het leven, over het belang van relaties.
  Hij is dokter in economie en handel, en ontving volgende onderscheidingen:
  - Prijs van het Parlement voor de internationale rechtmatigheid bij Montecitorio
  - Champion Award for Youth uitgereikt door de City Angels in Milaan
  - Prijs voor Solidariteit 2018 op de Magna Grecia Awards in Bari
  - Winnaar van de Napoli Time Literary Award met het boek “Lasciami Volare” – “Let me fly”
  - TEDxVerona: is in 2017 gekozen als spreker
  - Legality Award gesponsord door MIUR en MIBACT 2019

  Hij zal zijn ontroerende getuigenis brengen tijdens het Feest van het Leven op zaterdagmiddag, om 15u30.
  voor meer informatie: http://www.pesciolinorosso.org

 • suor elvira2Zuster Elvira Tutolo
  Zuster Elvira Tutolo, religieuze bij de Zusters van Liefde van Sint-Giovanna Antida Thouret, stond in de eerste jaren van de Gemeenschap naast Moeder Elvira op de heuvel van Saluzzo, waar ze zich engageerde in het dienen van jonge drugsverslaafden. Daarna werd ze naar Afrika gestuurd waar ze al meer dan 25 jaar woont bij de allerminsten, in het bijzonder kinderen en straatjongeren. Sinds 2001 werkt zij in Berberati, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, getekend door een hevig en verwoestend conflict, waar zij zich inzet voor weeskinderen en kindsoldaten die gered zijn uit de slavernij van gewapende bendes. Zij worden opgevolgd en geholpen bij het overwinnen van de in de oorlog opgelopen trauma's. Zij lanceerde verschillende initiatieven, waaronder een cultureel centrum om deze kinderen en jongeren te leren lezen en schrijven, en een menselijk en spiritueel vormingsproject voor jonge koppels, zodat ze een of meer van deze kinderen in hun gezin kunnen verwelkomen. Voor haar niet-aflatende inspanningen ten gunste van de armen, verkreeg zij van de President van de Italiaanse Republiek Sergio Mattarella op 5 maart 2019 de onderscheiding van Commandant van Verdienste van de Italiaanse Republiek. Sinds haar vertrek naar Afrika, is ze nooit meer teruggekeerd naar de Gemeenschap Cenacolo, dus het zal voor haar een terugkeren zijn naar haar “thuis” en voor ons allemaal de gelegenheid om haar te "bedanken" voor wat ze heeft gegeven in de beginjaren van het leven van het Cenacolo.
  Zij zal haar getuigenis brengen tijdens de Heilige Mis op zaterdagmiddag, om 17.30 uur. De collecte die tijdens deze viering zal worden opgehaald, zal aan Zuster Elvira Tutolo overgedragen worden, voor haar initiatieven voor de behoeftige mensen in Centraal-Afrika.
 • Monsinor Louis Courrivau1Aartsbisschop Mgr. Louis Corriveau

  Aartsbisschop Mgr. Louis Corriveau is op 23 maart 1964 geboren in het aartsbisdom van Québec, met name in Sainte-Marie-de-Beauce. Na de middelbare school in 1983 ging hij naar het Groot Seminarie in Quebec voor zijn priesteropleiding. Op 15 augustus 1989 werd hij tot diaken en op 16 juni 1990 tot priester gewijd. Tijdens zijn pastorale bediening was hij parochiaal Vicaris, Animator voor Roepingen en lid van de gemeenschap van Formatieve Priesters van het Groot Seminarie, en was hij tot 2011 geestelijk Vader van het Groot Seminarie. Vanaf 2009 was hij ook Geestelijk Adviseur van de Équipes Notre-Dame voor Canada.
  Op 25 oktober 2016 werd hij benoemd tot titulair bisschop van Arena en Auxiliary van Québec en de daaropvolgende 8ste december werd hij tot bisschop gewijd.
  Paus Franciscus benoemde hem op 23 mei laatstleden tot bisschop van Joliette (Canada).
  Hij zal naar het Feest van het Leven komen omdat een gebedsgroep die enkele jaren terug tot stand kwam in Quebec, en die nauw verbonden is met onze Gemeenschap, verlangend uitkijkt naar onze aanwezigheid in hun land.

  Hij zal de preek verzorgen tijdens de Eucharistieviering op vrijdagmiddag.


 • ReAle4 ReAle
  REALE, Rockband van Italiaans-christelijke muziek, is vandaag de dag een van de weinige muzikale groepen in Italië die er in slaagt om uitstekende muzikale producties te combineren met overweldigende live-shows en geloof, door expliciet christelijke teksten met rockgeluiden te brengen. Alessandro Gallo en Francesca Cadorin ontmoeten elkaar in de Gemeenschap Cenacolo van Madre Elvira. Na jaren van drugsverslaving leren ze elkaar kennen tijdens een weg van verrijzenis. Beiden hebben in het verleden al heel wat muzikale paden bewandeld, die ze op een nieuwe manier herontdekken in het Cenacolo, tijdens de enige "therapie" die het hart bevrijdt: GODS Liefde! Gedreven door het enthousiasme dat het geloof in hun harten opwekt, besluiten ze van hun geloof te getuigen langsheen muziek, door nieuwe liederen te maken. Na het huwelijk en de geboorte van hun kinderen besluiten ze een radicale keuze te maken om zich volledig aan de christelijke muziek te wijden. Ze worden bijgestaan door hun professionele muzikanten, oude en nieuwe vrienden, en zo is de formatie van de Reale compleet. Het is tijd voor overweldigende live-shows, waar rockmuziek vertelt over de schoonheid en het avontuur van het geloven in God, waar muziek en getuigenissen samenkomen, leidend tot momenten van intens gebed en waar Jezus de ware "ster" wordt. Deze formule is zo succesvol en leidt spontaan tot een echte tournee: de parochies nodigen de Reale uit voor concerten en getuigenissen. Vanaf het lied "Luce", ontstaan in de kleine kapel van het Cenacolo in Saluzzo in 2000, zijn er nog veel andere songs geboren die erkenning en succes hebben verkregen.
  Ze zeggen van zichzelf: "In de stilte van de Voorzienigheid, van de drugs naar de christelijke muziek, bezingen we de naam van Christus op podia of in kleine zalen, en dit heeft ons echt vrijgemaakt, koppig en zelfverzekerd, concrete revolutionairen, economisch armer, maar fiere kinderen van een Koning". Ze hebben al een aantal albums op hun naam staan: een dubbele CD "Come nessun altro” (vert.: “Zoals geen ander”), waarvan de laatste nummers geschreven werden eind 2010, "Kairòs" (2014), "Serpenti e Colombe" (vert.: “Slangen en Duiven”) (2016) en “Travolgimi” (vert.: “Overrompel me”) (2018).

  Ze zullen bij ons zijn om te zingen en te getuigen over hun herrezen leven, op vrijdagmiddag om 15u30.

  Voor meer informatie www.realemusica.it

 Deze pagina zal constant een update krijgen...