Logo
 
logo2019

Het logo bestaat uit een Vlam, een Duif, een Kruis, enkele opgeheven Handen en het Woord: "Wij zijn getuigen".

De Vlam vertegenwoordigt het vuur van de Heilige Geest die afdaalt in het Cenakel van de eerste Kerk en alle angst en vrees verbrandt, om van de apostelen moedige getuigen van het Evangelie te maken.

De Duif, bijbels teken van de Heilige Geest, herinnert aan het feit dat God de Vader door zijn Zoon Jezus de zondige mensheid verzoent met de Vader, en ons Vrede schenkt.

Het Kruis is een realiteit die bij ieders leven hoort. Voor ons christenen is het Kruis van Jezus de bron van Liefde en Hoop. Liefde, omdat het Kruis ons leert dat liefhebben betekent: lijden en zichzelf geven in het offer; Hoop, want in Jezus heeft het Kruis niet langer het laatste woord, want het laatste woord van God is de Wederopstanding, is het leven, is de overwinning van God op de zonde en de dood!

De opgeheven Handen zijn de handen van de Apostelen, open om de gave van de Heilige Geest te ontvangen die hen tot getuigen van het Evangelie maakt. Vandaag zijn het ook onze handen die de Barmhartigheid van de Heer willen loven en prijzen, en zijn Liefde willen dienen.

"We zijn getuigen": zoals Petrus, zoals Paulus, zoals de apostelen, zoals al diegenen die ons in geloof zijn voorgegaan ... vandaag is het ons moment, "wij zijn getuigen" van de Verrezene, van zijn oneindige Liefde, van zijn Barmhartigheid zonder grenzen.
Laat ons herrezen leven een aankondiging en een getuigenis zijn van het feit dat we kinderen zijn van een levende, ware en verrezen God!

God bestaat, we hebben Hem ontmoet ... en daarvan “Zijn wij getuigen”.