Logo
 
logo2019

Logo jest złożone z Płomienia, Gołębicy, Krzyża, kilku uniesionych Rąk i słowa: "Jesteśmy świadkami".

Ogień przedstawia ogień Ducha Św., który schodzi w wieczerniku na pierwszy Kościół i pali każdy strach i lęk, aby uczynić apostołów odważnymi świadkami Ewangelii.

Gołąb, biblijny symbol Ducha Św., przypomina, że Bóg Ojciec przez swojego Syna Jezusa Chrystusa jedna grzeszną ludzkość z Ojcem i daje nam pokój.

Krzyż jest rzeczywistością każdego z nas. Dla nas chrześcijan Jezusowy krzyż jest źródłem miłości i nadziei. Miłość, Ponikwą krzyż uczy nas kochać, co znaczy cierpieć, i dawać siebie samych w ofierze; Nadzieja ponieważ krzyż nie ma dla Jezusa ostatniego słowa, ale ostatnim słowem Boga jest Zmartwychwstanie, jest życie, jest zwycięstwo Boga nad grzechem i śmiercią!

Ręce uniesione są rękoma  otwartymi na dar Ducha Św., który czyni ich świadkami Ewangelii. Dzisiaj także nasze ręce pragną wysławiać Boże Miłosierdzie i służyć Jego miłości.

"My jesteśmy świadkami": jak Piotr, jak Paweł, jak apostołowie, jak wszyscy ci , którzy wierzyli przed nami… dzisiaj jest nasz moment,  „my jesteśmy świadkami” Zmartwychwstałego, Jego nieskończonej miłości, jego nieograniczonego miłosierdzia. Nasze zmartwychwstałe życie niech będzie świadectwem, że jesteśmy dziećmi Boga żywego prawdziwego i Zmartwychwstałego!

Bóg istnieje, my go spotkaliśmy…. i "jesteśmy tego świadkami”.