Logo
 

logo 2018 OK

 

 

Logo składa się ze statku, sieci, żagla oraz Słowa: "Pójdź za mną".

Statek przedstawia historię Piotra, rybaka z Galilei, wybranego przez Jezusa na "rybaka ludzi" i "skałę" Kościoła. Statek jest symbolem "Kościoła" w drodze po morzu ludzkości, wezwanym do niesienia dobrej nowiny Chrystusa wszystkim ludziom.

Sieć jest znakiem naszego życia: tak jak Apostołowie także i my doświadczamy tego, iż życie pozbawione Bożej obecności jest trudne, jest ciemnością, jest niczym. Lecz w momencie gdy spotykamy Jezusa i stajemy się posłuszni Jego Słowu, wtedy życie - sieć - wypełnia się... z Jezusem żyjemy pełnią życia.

Żagiel kierowany tchnieniem Ducha Świętego popycha Kościół, który to wsparty "mistrzowskim drzewem" Krzyża Jezusowego niesie wszystkim wieść o zbawieniu. Kolory żagla, czerwony i niebieski, przedstawiają krew i wodę, które wypłynęły Serca Ukrzyżowanego Jezusa: Miłosierna Miłość, która wciąż oczyszcza i odnawia.

Słowa "Pójdź za mną" wypowiedziane przez Zmartwychwstałego Jezusa do Piotra, są dziś skierowane do każdego z nas, aby przypomnieć, że życie chrześcijańskie oznacza "pozwolić się prowadzić" Jezusowi, iść za Nim.
Zarzucając "sieć" nowiny, posługi i misji, także i my chcemy podążać za Jezusem, aby stać się "rybakami ludzi" oraz świadkami Jego Zmartwychwstania!