Temat

 
 

 

«Pójdź za Mną»
(Jan 21, 19)

 
Słowo Boże: “Pójdź za mną” będzie tematem tegorocznego "Święto Życia"
Jest to zaproszenie Jezusa skierowane do Piotra po Zmartwychwstaniu... jest także zaproszeniem, które Zmartwychwstały kieruje do każdego z nas...

Po zeszłorocznych słowach "Oto jestem" będących mottem ubiegłego Święta Życia, teraz nadszedł czas na "PÓJDŹ .ZA MNĄ", dlatego że po każdym "tak" danym Bogu, rozpoczyna się podróż, podróż wiary, dzięki której wychodzimy z siebie, zarzucamy sieci dobrej nowiny i świadectwa wszędzie tam, gdzie wskaże nam Pan.

Po tych 35 latach wierności Pana Poga, podczas których doświadczyliśmy Jego Miłosierdzia i Opatrzności Bożej, również i my pragniemy przyjąć zaproszenie Jezusa:

"PÓJDŹ ZA MNĄ"…  aby ropoczynać zwasze z Nim i od Niego.
"PÓJDŹ ZA MNĄ"…  aby z radością odnaleźć chęć pójścia za Nim.
"PÓJDŹ ZA MNĄ"…  aby znów poczuć świeżość, entuzjazm i piękno oddania się Bogu z ufnością.

Dziewica Maryja, ta która podążała za Bogiem przez całe swoje życie realizując w pełni wolę Ojca, niech wstawia się za wszystkimi nami!

Czekamy na Was z radością... przyjdźcie a zobaczycie!
Wsłuchamy się wspólnie w głos Mistrza mówiącego do każdego z nas: "Pójdź za mną"… a idąc za Nim odkryjemy wartość jaśniejszego życia, prawdziwszego, piękniejszego i uśmiechajągo się!