DZIĘKI!
 
 

grazie

Na zakończenie Święta Życia z głębi naszych serc wypływa potrzeba okazania wdzięczności:

DZIĘKI: składamy Bogu Życia za podarowanie nam czterech wspaniałych dni Światła, Pokoju, Modlitwy, Radości, które stworzyły klimat intensywnej komunii i poczucię prostej więzi rodzinnej pomiędzy osobami przybyłymi z wielu różnych miejsc.

DZIĘKI: składamy Biskupom oraz księżom, którzy byli obecni i pokazali nam swoją przyjaźń oraz za to, że wygłosiliSłowo Boże: J.Em.Ks.Bp.Corti, Biskupowi emerytowi Novary (Włochy); J.Em.Ks.Bp.Jaume Pujol Balcells, Arcybiskupowi Tarragony (Hiszpania); J.Em.Ks.Bp.Giuseppe Guerinniemu, Biskupowi Saluzzo; ojcu Pino ze Wspólnoty Citta dei Ragazzi z Cuneo; ks. Vittorio De`Paoli, proboszczowi parafii Św. Józefa od Pokoju w Mediolanie; ojcu Francesco Peyron, z Certosy di Pesio, Misjonarzowi NMP Pocieszycielki;

DZIĘKI: składamyojcu Samer Soreshow Yohanna, który dał świadectwo w sposób silny i dotykający, z jasnością o cierpieniach i nadziejach Kościołów w Iraku i Bliskiego Wschodu, prześladowanych za wiarę;

DZIĘKI: składamy wielu księżom przybyłym z różnych krajów, którzy wspólnie przeżywali te dni modlitwy i “wylali” Miłosierdzie Pańskie w wielu zranionych sercach;

DZIĘKI: składamy świadkom: Rosicie Sartori, która wykrzyczała do nas, poprzez swój usmiech, swoją radość z życia; Timowi Guenard, który opowiedział nam o tym, jak przebaczenie jest silniejsze od nienawiści; młodym i rodzinym z Cenacolo, którzy opowiedzieli o ich przejściu “z ciemności do światła”;

DZIĘKI: składamy młodym ze Wspólnoty, którzy z oddaniem i poświęceniem pracowali całymi tygodniami przygotowując miejsce na święto, śpiewy, wystawy fotograficzne, przedstawienia...;

DZIĘKI: składamy rzeszom wolontariuszy, różnym “aniołom stróżom” tego Święta: rodzicom, młodym, przyjaciołom i znajomym, którzy nieprzerwanie posługiwali dobrowolnie i z radością, na różnych stanowiskach, licznemu “ludowi” przybyłemu w tych dniach.

DZIĘKI: składamy Opatrzności Bożej, która objawiła się w sposób konkretny za pośrednictwem wielu hojnych serc osób, które pomogły nam na różne sposoby;

DZIĘKI: składamy Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi miasta Saluzzo,obecnych w różnych momentach, witających gości i świadczących o poparciu maista;

DZIĘKI: składamy naszym sąsiadom ze wzgórza za cierpliwość i pomoc w spokojnym przebiegu Święta;

DZIĘKI: składamy Straży Miejskiej, która zorganizowała poszczególne grupy z okolic, aby pomóc nam logistycznie w obsłudze ruchu drogowego; Zielonemu Krzyżowi oraz wolontariuszom, lekarzom i pielęgniarzom, którzy zaoferowali pomoc medyczną tysiącom obecnych osób;

DZIĘKI: składamy wszytskim grupom oraz osobom, które w tysiącach przybyły tutaj, na wzgórze w Saluzzo z dwudziestu różnych krajów świata, aby razem przeżyć te niezapomniane dni Święta Życia;

DZIĘKI: składamy wszystkim tym, którzy w swoich domach, misjach i wspólnotach, modlili się za nas, pozwalając na to, ażeby Łaska Pana Boga dotknęła i dała nadzieję, pokój oraz zbawienie wielu sercom;

DZIĘKI: składamy Maryii Dziewicy, Matce Cenacolo, za jej cichą, ale “żywą” obecność wśród nas, za jej wstawiennictwo, opiekę, matczyny uścisk; dziękujemy Jej za to, że pozwoliła Matce Elwirze na odwiedzenie nas i pozdrowienie w niedzielę popołudniu;

DZIĘKI: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu... dzieki wam wszystkim... za wszystko i na zawsze!!!

                                                                                                                                       Matka Elvira i Wspólnota Cenacolo