Photogallery

     
 

 

 

 

   

Audio Gallery

 
         
 • sigin homePočet účastníkov Festivalu Života sa zvyšuje každým rokom, z organizačných dôvodov a z bezpečnosti aj v tomto roku bude potrebná REGISTRÁCIA, ktorá vás oprávňuje k získaniu osobného PASS, ktorý je nevyhnutný pre vstup pod stany, kde sa budú odohrávať rôzne momenty Festivalu. Toto komunite umožní lepšiu organizáciu a pozornejšiu službu pre všetkých účastníkov.
  Všetkých zdvorilo žiadame aby sa zaregistrovali čo najskôr.
  REGISTRÁCIAje povinná! Zadarmo a musí byť vykonaná na tejto web-stránke.


  Ak sa chcete zaregistrovať Kliknite sem...
 • «Festival Života je oslavou Pána Ježiša vzkrieseného a živého medzi nami, je to Jeho Vzkriesenie, ktoré sa zviditeľňuje v očiach, v úsmeve, v žiariacich tvárach mladých ľudí a rodín, ktorí boli kedysi bez života, v temnote a dnes sú živí vďaka sile Božieho milosrdenstva, ktoré je tisíckrát mohutnejšie a úchvatnejšie než náš hriech. Počas týchto dní chceme všetkým s radosťou dosvedčovať, že Božie odpustenie pozdvihlo naše životy a znovuzrodilo v nás nádej. Príď aj Ty… oslavovať spolu s nami Boha života! S radosťou Ťa očakávame!»
                                                            Matka Elvira

 • cm homeFestival Života je to veľké medzinárodné stretnutie plné viery, chvály a vďačnosti Bohu života, v ktorom si pripomíname narodenie Komunity Cenacolo. Dňa 16.  júla 1983, na sviatok Panny Márie Karmelskej, Matka Elvíra vyšla na kopec v Saluzzo s kľúčmi od domu, ktorý sa mal stať dnešný „Materský Dom“: v ten deň sa zrodila Komunita Cenacolo! V júli 1993, pri príležitosti desiateho výročia, sme po prvýkrát usporiadali „Festival Života“...