DOWNLOAD
 
 
Odporúčame Vám sporadicky navštíviť stránku "Download" s kompletným materiálom na stiahnutie,
čo súvisí s prípravou Sviatku života..
 

JEDÁLNE LÍSTKY

pdf 
 

MODLITBY

pdf

 

 PARKING

 pdf 

   
   

       

DEVIATNIK

pdf
 

HOTEL

pdf

 

LITURGIKè SLAVENIA

 pdf