12-15 Jùl
 
  cal12   Štvrtok 
15.30   Privítanie - Úvodný pozdrav
17.00   Svätá omša
celebrovaná Otec Pino Isoardi
     
cal13   Piatok
09.00   Privítanie - Modlitba svätého ruženca
10.00   Katechéza
Eucharistická adorácia
12.30   Obed
15.00   Korunka Božieho Milosrdenstva
Svedectvá
17.30   Svätá omša
19.00   Večera
21.00   Biblický muzikál "POĎ ZA MNOU"
(prvý krát na scéne)

cal14a Sobota
09.00 Privítanie - Modlitba svätého ruženca
10.00   Katechéza
Eucharistická adorácia
12.30 Obed
15.00 Korunka Božieho Milosrdenstva
Svedectvá
17.30
Svätá omša
19.00
Večera
21.00 Biblický muzikál "POĎ ZA MNOU"
(prvý krát na scéne)

cal15a   Nedeľa
09.00 Privítanie - Modlitba svätého ruženca
10.00
Katechéza
Eucharistická adorácia
12.30 Obed
15.00   Svätá omša
celebrovaná mons. Cristianom Bodom biskupom Saluzza, s kňazskou vysviackou Marca Lattarula