Čo je Festival Života
 
 
Je to veľké medzinárodné stretnutie plné viery, chvály a vďačnosti Bohu života, v ktorom si pripomíname narodenie Komunity Cenacolo. Dňa 16.  júla 1983, na sviatok Panny Márie Karmelskej, Matka Elvíra vyšla na kopec v Saluzzo s kľúčmi od domu, ktorý sa mal stať dnešný „Materský Dom“: v ten deň sa zrodila Komunita Cenacolo! V júli 1993, pri príležitosti desiateho výročia, sme po prvýkrát usporiadali „Festival Života“, ktorý sa stal v priebehu rokov stretnutím tisícok mladých, rodín a priateľov komunity z rôznych krajín sveta, ktorý každoročné prídu na kopec v Saluzzo, aby spoločne prežili  štyri dni modlitby, katechéz, svedectiev v radosti Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý naďalej „ vracia zrak slepým, oslobodzuje väzňov, zdvihne tých, ktorí spadli”.

 

« Festival Života je oslavou Pána Ježiša
Vzkrieseného a živého medzi nami, je to Jeho
Vzkriesenie, ktoré sa zviditeľňuje v očiach, v úsmeve,
v žiariacich tvárach mladých ľudí a rodín,
ktorí boli kedysi bez života, v temnote
a dnes sú živí vďaka sile Božieho milosrdenstva, ktoré
je tisíckrát mohutnejšie a úchvatnejšie než náš hriech.
Počas týchto dní chceme všetkým s radosťou dosvedčovať, že Božie odpustenie
pozdvihlo naše životy a znovuzrodilo v nás nádej.
Príď aj Ty … oslavovať spolu s nami
Boha života! S radosťou Ťa očakávame!»
                                              
                                           Matka Elvíra