Čo budeme robiť
 
 
 

Prežijeme spoločne radosť z viery s piesňami, muzikálom a tancami našich mladých z komunity. Vypočujeme si a prijmeme semienko Božieho Slova prostredníctvom katechéz našich hostí. Zaradujeme sa zo zázrakov Božieho milosrdenstva v našich životoch a vypočujeme si svedectvá našich mladých a ich rodín. Budeme sa klaňať Ježišovi, živému a prítomnému v Eucharistii, v hlbokých momentoch modlitby. Nasýtime sa „Chlebom Života“ počas svätej omše, ktorá bude vyvrcholením každého dňa. Znovuobjavíme radosť byť jedna veľká rodina, živá časť cirkvi, na ceste k pravej slobode. Budeme vidieť krásu našej viery, ktorá oživuje našu nádej, ktorá nás spája v úprimnom spojení s bratmi v priateľstve, ktoré nás podporuje na našej ceste...
a veľa, veľa ďalších prekvapení Ducha Svätého!

Biblický Muzikál 
V piatok a v sobotu večer uvidíme dva biblické muzikály, ktoré sa zrodili zo snahy našich chlapcov a dievčat z komunity, ktorí sa započúvali do Božieho Slova, aby mohli opäť vidieť ich životy vo svetle Zmŕtvychvstalého Ježiša. V posledných rokoch sme Vám prezentovali rôzne predstavenia, ako napríklad „Z temnoty do Svetla“, „Tajomstvá Svetla“, „Nebojte sa!“, "Credo". Tento rok po prvýkrát počas sviatku života predstavíme muzikál "POĎ ZA MNOU ... my sme toho svedkami", v ktorom uvidíme niektoré zvláštne momenty príbehu spásy, ako ich videl a žil apoštol Peter, uskutočnené prostredníctvom scén s krásnymi a dojímavými choreografiami, ktoré navrhli samotní mladí ľudia z Komunity.

Tohtoročné novinky ...
- Zbor je pripravený vás očariť novou hymnou sviatku života a rôznymi novými a radostnými piesňami.
- Adoračná kaplnka bude zameraná na tému Ježišovho povolania Petra "POĎ ZA MNOU" s novou maľbou.
- V "Máriinej záhrade" bude umiestnená fotografická výstava s názvom "Aký krásny príbeh! - 35 rokov Komunity Cenacolo", aby sme chválili Pána za to, čo sa zrodilo v 35-ročnej histórii Komunity Cenacolo: od prvého "áno" Matky Elvira až dodnes ...
- Každý rok sú na sviatku života prítomné niektoré relikvie svätých, aby zjednotili zem a nebo v jedinej modlitbe chvály a príhovoru k Bohu života. Tento rok budú s nami relikvie svätej Terézie od Ježiška, svätej z Karmelu v Lisieux, ktorú veľmi milujú mnohí a najmä naši mladí a jej rodičov, svätých Ľudovíta a Zélie Martin, prvého manželského páru, ktorý bol kanonizovaný v dejinách Cirkvi. Relikvie, ktoré prichádzajú zo svätyne v Lisieux, budú vystavené v kaplnke nepretržitej adorácie k uctievaniu veriacich, a počas slávnostných svätých omší sa prenesú do priestoru vedľa oltára. Ďakujeme týmto "svätým" za ich príchod medzi nás, a už odteraz sa modlíme na ich príhovor za všetkých účastníkov Sviatku života 2018.

.. a mnoho ďalších prekvapení. Tešíme sa na vás!