Čo budeme robiť
 
 
Prežijeme spoločne radosť z viery s piesňami, muzikálom a tancami našich mladých z komunity. Vypočujeme si a prijmeme semienko Božieho Slova prostredníctvom katechéz našich hostí.
Zaradujeme sa zo zázrakov Božieho milosrdenstva v našich životoch a vypočujeme si svedectvá našich mladých a ich rodín. Budeme sa klaňať Ježišovi, živému a prítomnému v Eucharistii, v hlbokých momentoch modlitby.
Nasýtime sa „Chlebom Života“ počas svätej omše, ktorá bude vyvrcholením každého dňa.
Znovuobjavíme radosť byť jedna veľká rodina, živá časť cirkvi, na ceste k pravej slobode.
Budeme vidieť krásu našej viery, ktorá oživuje našu nádej, ktorá nás spája v úprimnom spojení s bratmi v priateľstve, ktoré nás podporuje na našej ceste...
a veľa, veľa ďalších prekvapení Ducha Svätého!