Hostia
 • Otec Pino Isoardi


  Prvý nástupca otca Andrea Gasparina vo vedení “Kontemplatívneho misijného hnutia Charlesa de  Foucauld", cirkevnej reality založenej v roku 1951 v Cuneu a dnes rozšírenej misionárskymi aktivitami v mnohých krajinách medzi najchudobnejšími sveta. Komunita už desaťročia vykonáva službu “školy modlitby pre mladých”, kde sa celé generácie – vrátane mnohých našich chlapcov a dievčat – učia modliť, aby zažívali krásu viery.
  Už od začiatku Matku Elvíru a Otca Gasparina viazalo hlboké, silné a obohacujúce priateľstvo, ktoré medzi oboma komunitami naďalej pretvrváva.

 • bodoJ.E. Mons. Cristiano Bodo

  J.E. Mons. Cristiano Bodo, biskup Saluzza, narodil sa 30. júla 1968 vo Vercelli, arcidiecézy kde bol v r. 1993 vysvätený za kňaza. Dostal titul bakalára v r. 1993 a potom teologickú licenciu na teologickej Fakulte severného Talianska v Pádove. V r. 2014 dostal doktorát z teológie. Bol farníkom vo viacerých vercellských farnostiach a bol episkopálnym vikárom pre svet mladistvých od r. 2005 a pre pastoráciu od r. 2015; bol aj generálnym vikárom arcidiecézy od r. 2007 do r. 2015. 31. júla 2007 bol vymenovaný čestným prelátom Jeho Svätosti. 17. decembra 2016 bol pápežom Františkom vymenovaný za biskupa Saluzza; dostal episkopálnu vysviacku vo vercellskom dóme25. marca 2017. Úradne zasadol do diecézy 2. apríla 2017 slávnostným uvedením v Saluzzskej katedrále. Je delegátom konferencie biskupov v Piemonte pre povolania, semináre a diakonát.

 • peyron 30Otec Francesco Peyron

  Misionár Panny Márie Tešiteľky, animuje spoločne s ostatnými kňazmi misionármi centrum misionárskej duchovnosti v Certosa di Pesio (CN) – Taliansko, miesto mnohých iniciatív a služieb viery: mesačné dni ,,Školy modlitby” pre mladých, ktorej sa zúčastňujú vždy aj mnohí mladí z našej komunity, stretnutia rodín, duchovné obnovy pre rehoľníkov atď. Otec Francesco je už dlhé roky priateľom našej komunity a aktívne spolupracuje pri duchovnej pomoci v niektorých z našich domov.
   


 • suor elvira2Sestra Elvíra Tutolo
  Sestra Elvíra Tutolo má 69 rokov a potom, ako pôsobila v Taliansku v službe na zotavenie mladých ľudí z drogovej závislosti je už viac ako 25 rokov misionárkou v Afrike v blízkosti posledných, detí a mladých z ulice. Od roku 2001 pracuje v Berberati, v Stredoafrickej republike, kde sa venuje deťom, ktoré sú sirotami alebo boli vylúčené zo svojich rodín, pretože sú považované za nositeľov kliatby alebo chlapcom vojakov, zachránených pred otroctvom ozbrojených gangov, o ktorých sa stará a pomáha  im prekonávať utrpené traumy, aby mohli znovu objaviť nádej a znovu nájsť úsmev po toľkom utrpení. Založila kultúrne centrum, kde sa tieto deti učia čítať a písať a zároveň začala pre niektoré mladé páry projekt ľudského a duchovného vzdelávania, aby mohli prijímať vo svojich rodinách jedného alebo dvoch týchto chlapcov. Od roku 2017 žije v Stredoafrickej republike v Katolíckej Misii Božského Srdca.
 • foto gp 3Gianpietro Ghidini
  Gianpietro je otec Emanuela, 16 – ročného chlapca, so všetkými problémami a slabosťami svojho veku, ktorý večer 24. novembra 2013, počas toho, ako si vyrazil s priateľmi ochutná druh kyseliny mysliac si, že sa mu nič nestane, pretože “to robia všetci”. Ale nie je to tak v Emanuelovom prípade. Poháňaný hlbokou úzkosťou, ktorú cíti a paranojou z účinku omamnej látky, sa hodí do rieky Chiese, v Bresci, a stratí svoj život. Od tohoto dňa prežíva Gianpietro hlboké zúfalstvo až do jednej noci, kedy sa mu sníva, že vyťahuje svojho syna Emanuela z vody a od toho dňa robí všetko pre záchranu životov iných mladých ľudí. Vytvorí fondáciu Ema.Červená rybička a napíše knihu “Dovoľ mi lietať” venovanú otcom, ktorí majú ťažkosti so svojimi deťmi. Organizuje informačné stretnutia na školách o problematike drog a závislostí, o vzťahu medzi rodičmi a deťmi, o skutočných hodnotách života, o dôležitosti vzťahov.
  Doktor v odbore ekonómia a obchod získal nasledujúce ocenenia:
  - Cena Parlamentu za medzinárodnú zákonnosť v Montecitoriu
  - Cena Šampióna mládeže udeľovaná mestskými anjelmi v Miláne
  - Cena za Solidaritu 2018 na Magna Grecia Awards v Bari
  - Víťaz literárnej ceny Napoli Time s knihou Dovoľ mi lietať
  - TEDxVerona: bol zvolený za rečníka roka 2017
  - Cena Legality sponzorovaná MIUR e MIBACT 2019
  Svoje dojemné svedectvo vyrozpráva počas Sviatku života v sobotu popoludní o 15,30 hodine.
  viac informácií získate na stránke: http://www.pesciolinorosso.org/
 • Monsinor Louis Courrivau1S.E.R. Mons. Louis Corriveau
  S.E. Mons. Louis Corriveau sa narodil v Sainte-Marie-de-Beauce, arcidiecéza Québec, 23. marca 1964. Po strednej škole v roku 1983 vstúpil do seminára taktiež v Québecu na kňazskú formáciu. Dňa 15. augusta 1989 bol vysvätený za diakona a následne 16. júna 1990 bol vysvätený za kňaza. Počas svojho pastoračného pôsobenia bol farským vikárom, animátorom pre povolania a členom spoločenstva Kňazov formátorov veľkého seminára, potom sa stal otcom špirituálom vo veľkom seminári až do roku 2011. Od roku 2009 bol tiež duchovným radcom Équipes Notre-Dame pre Kanadu. Dňa 25. októbra 2016 bol vymenovaný za titulárneho biskupa v Arene a pomocného biskupa Québecu a následne 8. decembra bol vysvätený za biskupa.
  Pápež František ho vymenoval 23. mája minulého roku za biskupa v Joliette (Kanada). Príde na Sviatok života, pretože už pred pár rokmi sa zrodila v Quebecu modlitbová skupina spojená s našou komunitou, ktorá dúfa v otvorenie nášho domu vo svojej krajine. Bude mať homíliu počas svätej omše v piatok popoludní.


 • ReAle4ReAle
  Kresťanská roková skupina s talianska, Reale,sú dnes jednými s mála ,ktorý tvoria dobrú hudbu v Taliansku a produkujú v súčasnosti najlepšiu hudbu.Spievajú o živote a viere,ponúkajú výhradne kresťanské texty podzvučené rokovou hudbou.Alessandro Gallo e Francesca Cadorin sa spoznali v Komunite Cenacolo.Po rokoch závislosti na drogách sa stretávajú na ceste vskriesenia.Obidvaja už majú hudobné skúsenosti ,ktoré objavili už tento krát na nový spôsob v Cenacole pomocou jedinej terapie ,ktorá oslobodzuje srdce:Božia Láska! Tak sa rozhodli ,že budú svedčiť o ich viere hudbou vytvárajúc nové pesničky,naplnený entuziazmom ,ktorý viera vytvára v srdciach.Po svadbe a narodení detí,urobili radikálne rozhodnutie a to venovať sa naplno kresťanskej hudbe.Spojili sa s ďaľšími profesionálnimi hudobníkmi,starými a novými priateľmi a tak Reale bola kompletná.Je to moment keď rock rozpráva o kráse a o tom aké je dobrodúžstvo veriť v Boha,tu sa spája svedetsvo a hudba a prinášajú nás do momentu intensívnej modlidby kde sa Ježiš stáva naozajstnou hviezdou.Táto formula dosahuje jeden veľký úspech a začína sa naozajstné turné:farnosti pozývajú Reale na koncerti a svedetsvá.Pesnička „Svetlo“ sa zrodila v malej kaplnke v Cenacole v Saluzzi roku 2000, aje ich veľa ďaľších ,ktoré majú povstania, poznania a úspechy. Hovoria o samých sebe:“V tichosti Prozreteľnosti,z drogi do kresťanskej hudby,spievať Kristovo meno na pódiách alebo v izbičkách oratórií, nás učinilo naozaj slobodnými,tvrdohlavo dôverujúcimi,konkrétnymi revoluciónármi,ekonomicky chudobnejšími ,ale hrdými deťmi jedného Kráľa“.
  Vydali aj niekoľko albumov:dvojité cd-čko“Ako nikto druhý“,tu sú zozbierané pesničky ,ktoré boli napísané do roku 2010,“Kairós“(2014),“Hadi a Holubice“(2016) a „Zavaľma“(2018).
  Budú s nami aby nám posvedčili a zaspievali o ich vzkriesenom živote,v piatok poobede o 15:30.

 

 Stránku neustále aktualizujeme...