Téma

 

 

"Poď za mnou"
(Jn 21, 19)

 

Sviatok života 2018 bude mať tému z Božieho Slova: „Poď za mnou“. Je to pozvanie, ktorým sa Ježiš v evanjeliu po svojom Zmŕtvychvstaní obracia k Petrovi... a je to tiež pozvanie, ktorým sa Vzkriesený obracia ku každému jednému z nás.

Po „Hľa, tu som“, Božom slove, ktoré bolo kľúčové pre minuloročný sviatok života, dnes tu máme „POĎ ZA MNOU, pretože po každom „áno“ Bohu sa začína cesta viery, ktorou vychádzame sami zo seba a spúšťame siete ohlasovania a svedectva tam, kam nás Pán vedie.

Po týchto 35 rokoch vernosti Pánovi, počas ktorých sme zažili jeho Milosrdenstvo a jeho Prozreteľnosť, túžime aj my prijať Ježišovo pozvanie:

„POĎ ZA MNOU“... aby sme vždy znovu začínali s Ním,
„POĎ ZA MNOU“... aby sme s radosťou znovu obnovili našu vôľu nasledovať Ho,
„POĎ ZA MNOU“... aby sme znovu prežívali sviežosť, entuziazmus a krásu úplného a dôveryhodného odovzdania sa Bohu.

Panna Mária! Ty, ktorá si nasledovala Boha počas celého svojho života realizujúc v plnosti jeho vôľu, prihováraj sa za každého jedného z nás!

S radosťou Vás očakávame... príďte a uvidíte!
Budeme spolu počúvať hlas Majstra, ktorý hovorí každému z nás: „Poď za mnou“... a nasledujúc ho odhalíme kvalitu života jasnejšieho, pravdivejšieho, krajšieho a vždy usmievajúc sa!