ĎAKUJEME!
 
 

grazie

Na konci Sviatku života  2018, kedy sme oslavovali 35. výročie narodenia Komunity Cenacolo, by sme radi poďakovali všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby tieto dni boli krajšie a jasnejšie:

ĎAKUJEME Bohu života, že nám daroval štyri nádherné dni Svetla, Pokoja, Modlitby, Spoločenstva, Radosti ..., ktoré vytvorili atmosféru hlbokého spoločenstva a príbuzenstva medzi ľuďmi prichádzajúcimi z rôznych krajín;

ĎAKUJEME Matke Elvíre za jej veľkorysé "áno" Bohu a našim životom; aj keď nebola fyzicky prítomná na sviatku, bola prítomná v modlitbách a v srdci každého z nás;

ĎAKUJEME biskupom a kňazom, ktorí hlásali Božie Slovo v katechézach a priniesli požehnanie a objatie Cirkvi všetkym prítomným:
- J.E. Mons. Cristiano Bodo, biskup zo Saluzza;
- J.E. Mons. Jaume Pujol Balcells, arcibiskup z Tarragony (Španielsko);
- J.E. Mons. José Ignacio Munilla, biskup zo San Sebastian (Španielsko);
- J.E. Mons. Ginés Ramón García Beltrán, biskup z Getafe (Španielsko);
- J.E. Mons. Marc Pelchat, pomocný biskup z Quebecu (Francúzsko);
- Otec Pino z Città dei Ragazzi z Cuneo;
- Otec Francesco Peyron, z Certosa di Pesio, misionár potešiteľ;
- Don Francesco Decio, priateľ našej komunity.

ĎAKUJEME predovšetkým J. E. kardinálovi Ernestovi Simoniovi za jeho prítomnosť
a dotýkajúce sa svedectvo o tom, čo si pretrpel pre evanjelium a J.E. Mons. Georges
Abou Kazhen, latinskému biskupovi z Aleppu za to, že sa s nami podelil o utrpení a nádeji
kresťanov z Aleppo a zo Sýrie;

ĎAKUJEME mnohým kňazom, ktorí prišli z rôznych krajín a ktorí "vyliali" Pánovo milosrdenstvo mnohým zraneným srdciam.

ĎAKUJEME Svätej Terezke od Dieťaťa Ježiša a jej rodičom, sv. Louis a Zelie Martin, ktorí prostredníctvom svojich ostatkov boli s nami prítomní počas sviatku a tak padal dážď požehnania z neba na všetkých zúčastnených;

ĎAKUJEME starostovi mesta Saluzzo Maurovi Calderoni, ktorý zastupoval mesto;

ĎAKUJEME všetkým svedčiacim, ktorí nám vďaka stretnutiu s komunitou vyrozprávali príbeh o svojom vzkriesenom živote;

ĎAKUJEME mladým ľuďom z Cenacola, ktorí s nasadením a obetou počas celých týždňov pripravovali priestor na sviatok, piesne, muzikál a tance, fotografické výstavy; vďaka službám na parkoviskách, prekladateľom, službám pre javisko a stany, čistiacej skupine v umyvárkach a záchodoch, tým, ktorí pripravovali jedlo pre chlapcov a dievčatá ...;

ĎAKUJEME mnohým dobrovoľníkom, skutočným "strážnym anjelom" tohto sviatku: rodičom, mladým, priateľom a známym, ktorí slúžili nepretržite s radosťou a štedrosťou v rôznych stánkoch s rôznou zodpovednosťou tisícom ľudí, ktorí prišli v týchto dňoch na kopec do Saluzza;

ĎAKUJEME mamám, ktoré s láskou varili pre kňazov a hostí;

ĎAKUJEME Prozreteľnosti, ktorá sa prejavila prostredníctvom konkrétnej tváre a veľkorysého srdca mnohých ľudí, ktorí nám pomohli rôznymi spôsobmi;

ĎAKUJEME našim susedom na kopci za trpezlivosť a pomoc pri pokojnom priebehu sviatku,
najmä rodinám Madala a Giraudo za trávniky používané na parkovanie;

ĎAKUJEME tým, ktorí otvorili dvere svojich domov, aby nezištne prijali ľudí prichádzajúcich z  ďaleka;

ĎAKUJEME civilnej ochrane, ktorá striedala rôzne tímy z provincie, aby nám pomohli v oblasti logistiky a dopravy; vďaka Zelenému krížu a dobrovoľníkom z radov lekárov a zdravotných sestier, ktorí poskytli lekársku pomoc tisícom prítomným;

ĎAKUJEME každému človeku aj všetkým skupinám, ktorí prišli sem na kopec do Saluzza z viac ako dvadsiatich krajín z celého sveta, aby prežívali spolu s nami tieto nezabudnuteľné dni sviatku života;

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zo svojich domovov, z misií a z rôznych komunít modlili za nás a spojili sa spolu s nami prostredníctvom živého vysielania;

ĎAKUJEME Otcovi, Synovi a Duchu Svätému ... vďaka Najsvätejšej Panne Márii ... ďakujeme vám všetkým ... ďakujeme vám za všetko a navždy!

Nasledujúci Sviatok života sa bude konať od 11. do 14. júla 2019! Tešíme sa na vás s radosťou!

                                                                                            Matka Elvíra a celá Komunita Cenacolo