Indikácie pre registráciu
 

Počet účastníkov Festivalu Života sa zvyšuje každým rokom, z organizačných dôvodov a z bezpečnosti aj v tomto roku bude potrebná REGISTRÁCIA, ktorá vás oprávňuje k získaniu osobného PASS, ktorý je nevyhnutný pre vstup pod stany, kde sa budú odohrávať rôzne momenty Festivalu. Toto komunite umožní lepšiu organizáciu a pozornejšiu službu pre všetkých účastníkov.

Všetkých zdvorilo žiadame aby sa zaregistrovali čo najskôr.

REGISTRÁCIAje povinná! Zadarmo a musí byť vykonaná na tejto web-stránke.

Je možné zaregistrovať sa ako skupina(či rodina), alebo aj jednotlivo.

Skupiny(rodiny) žiadame, aby sa zdvorilo zaregistrovali do 1. júla, s cieľom uľahčiť organizáciu rôznych služieb, ktoré vám ponúkneme počas sviatku.

Jednotlivci sa môžu registrovať do 7. júla.

Členstvo Vás oprávňuje získať PASS, ktorý bude nevyhnutný k vstupu „pod stany“, kde sa odohrajú rôzne momenty festivalu.

PASS pre skupiny/rodiny si môžete vyzdvihnúť v kancelárii komunity Cenacolo v Saluzzi, od 7. júla.

Je samozrejme pre všetkých možné vyzdvihnúť PASS na, neskôr označenom mieste, počas dni festivalu.

PASS nedáva právo prístupu na kopec s vlastnými prostriedkami.

Ak sa chcete zaregistrovať Kliknite sem.